Trung tâm giao lưu kinh tế biển Nhật Bản thành phố Tottori

Dịch vụ

Trung tâm chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp có dự định kinh doanh, hợp tác với nước ngoài như: Nga, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Cung cấp thông tin

  Cung cấp thông tin thông qua webside và tạp chí điện tử.

  Cung cấp thông tin
 • Tư vấn, hỗ trợ và kết nối thương mại

  Hỗ trợ các hoạt động thương mại với nước ngoài

  Tư vấn, hỗ trợ và kết nối thương mại
 • Hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật

  Hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước về phiên dịch và dịch thuật.

  Hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật
 • Buổi hội thảo, buổi học

  Tổ chức các buổi hội thảo, buổi học về các hoạt động của nước ngoài.

  Buổi hội thảo, buổi học
 • Hỗ trợ tham quan du lịch quốc tế

  Hỗ trợ các chương trình, hoạt động tham quan du lịch ở các khu vực biển Nhật Bản.

  Hỗ trợ tham quan du lịch quốc tế
 • Tăng cường hiểu biết về giao lưu

  Tăng cường hiểu biết cho công dân thành phố Tottori về giao lưu với khu vực biển Nhật Bản,

  Tăng cường hiểu biết về giao lưu
 • Chương trình thực tập

  Trung tâm chúng tôi đang thực thi chương trình thực tập dành cho du học sinh người nước ngoài.

  Chương trình thực tập
PAGE TOP