Trung tâm giao lưu kinh tế biển Nhật Bản thành phố Tottori

Giới thiệu về Trung tâm giao lưu kinh tế

Để thúc đẩy kinh tế phát triển, Thành phố Tottori sẽ tăng cường các hoạt động kinh tế và giao lưu với các nước ở khu vực biển Nhật Bản.

Bắt tay

Tháng 4 năm 2013, Hội đồng phát triển kinh tế quốc tế thành phố Tottori được thành lập tại thành phố Tottori nhằm thúc đẩy hơn nữa về giao lưu kinh tế với các nước ở khu vực biển Nhật Bản.

Thành phố Tottori đã ký bản ghi nhớ về thúc đẩy giao lưu kinh tế và tình hữu nghị với thành phố Vladivostok, Nga vào tháng 8 năm 2010, và với Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, Trung Quốc vào tháng 9 năm 2012. Ngoài ra, Hội đồng phát triển kinh tế quốc tế thành phố Tottori đã kí biên bản ghi nhớ về hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Việt Nam vào tháng 4 năm 2019.

Hơn nữa, Thành phố Tottori còn đang tích cực nỗ lực cho việc giao lưu kinh tế với nước ngoài như: các chính sách đối ứng trong nước, tiếp nhận đoàn khảo sát, hội thương đàm thương mại, trưng bày gian hàng ở hội chợ thương mại, và đặc biệt là tham gia ‶Hội nghị các thành phố cứ điểm biển Nhật Bản″(gồm các thành phố ở khu vực biển Nhật Bản như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và thành phố Tottori) được tổ chức hàng năm.

Hội đồng chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với tỉnh Tottori, tổ chức hỗ trợ thương mại (tổ chức xúc tiến công nghiệp tỉnh Tottori JETRO) và các trường đại học, tổ chức tín dụng, ngân hàng, Đoàn kinh tế du lịch, các doanh nghiệp ở thành phố Tottori để thảo luận, thực thi các chính sách thu hút khách du lịch, xúc tiến thương mại một cách cụ thể.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Hội đồng chúng tôi đã thành lập Trung tâm giao lưu kinh tế biển Nhật Bản như là một tổ chức hoạt động của hội đồng, và đang thực hiện các nghiệp vụ như cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ thương mại với nước ngoài.

Vui lòng sử dụng các dịch vụ của Trung tâm giao lưu kinh tế biển Nhật Bản.

PAGE TOP