Trung tâm giao lưu kinh tế biển Nhật Bản thành phố Tottori

Truy cập

Truy cập bản đồ


Xem trên bản đồ lớn

Trung tâm giao lưu kinh tế biển Nhật Bản thành phố Tottori
TEL +81-0857-30-4606 / FAX +81-857-30-4607
2F., Nikkouhontori Building, 160, Suehironsencho, Tottori-City, Tottori, 680-0833 Japan
Giờ mở cửa/AM08:30~PM05:15
Ngày đóng cửa/Thứ bảy, chủ nhật, và ngày lễ, ngày lễ cuối năm và năm mới, v.v.

PAGE TOP